Zákon o kybernetické bezpečnosti (CZ i SK)


Našim zákazníkům také nabízíme komplexní spolupráci v oblasti procesní bezpečnosti:

ISO 27001 – konzultace při zavádění systému anebo včetně supportu při požadavku na certifikac

Analýza rizik – následně řízení rizik – včetně identifikace a hodnocení aktiv (primární + podpůrná)
Posouzení stavu (GAP analýza) vůči ISO, GDRP,

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Evropská směrnice NIS 2
ISVS (informační systém veřejné správy) – podpora při naplnění požadavkůJsme certifikovanými partnery společností: