Plně se soustřeďuje na oblast bezpečnostních technologií a služeb v IT

což nám umožnilo vybudovat tým špičkových odborníků na bezpečnostní problematiku. Dodáváme nejen samotné produkty, ale především služby.


Nabízíme tyto služby

Portfolio služeb společnosti Techsol s.r.o. pokrývá všechny fáze spojené s návrhem, realizací a provozem komplexních bezpečnostních řešení.

ico-bkg
Monitoring

Nestačí vytvořit bezpečnostní politiku, nastavit pravidla provozu a užívání, zamknout je a zahodit klíč. Každý bezpečnostní systém proto potřebuje stálý dohled 24×7 po celý rok, pravidelnou práci s logy, bezodkladné vyzkoušení a co nejrychlejší aplikaci funkčních bezpečnostních oprav.

ico-bkg
Kybernetická bezpečnost

Správná implementace představuje víc než jen pořízení zařízení, jejich montáž a připojení ke zdroji energie. Cílem správné implementace je zajištění 100% využití investic zákazníka za účelem ochrany jeho aktiv. Optimální nastavení bezpečnostních systémů s přihlédnutím k jejich výkonu a úrovni zabezpečení oproti zvýšeným nárokům na administrátory a koncové uživatele, provedené tak, aby co nejméně narušilo zavedené pracovní postupy, ale zároveň významně snížilo riziko jejich zneužití k útoku na zákazníkovy zdroje.

ico-bkg
Konzultace

Připravit vhodné řešení pro zabezpečení informačních systémů nebývá jednoduché, ani když se jedná o novou, „na zelené louce“ právě vzniknuvší firmu. Naplánovat zvýšení již nevyhovující úrovně zabezpečení v organizaci, která se dlouhá léta živelně rozvíjela, fúzovala, dělila se na menší divize nebo naopak spojovala je do větších celků, tak, aby proběhlo s minimálním narušením běžného provozu organizace a skutečně pokrylo veškeré významné části jejího zabezpečení, to je úkol pro profesionály.


O společnosti

Naše společnost si zakládá na odbornosti a zkušenostech bezpečnostních specialistů a jejich dovednostech, podporuje vzdělávání a profesní růst a poskytuje přátelské pracovní prostředí.

Výhradní zaměření naší společnosti na bezpečnost informačních technologií zákazníkům přináší jistotu řešení založeného na hlubokých znalostech a odbornosti.

Flexibilita a trpělivost, profesionalita, zodpovědnost a důvěryhodnost

Přizpůsobíme technická řešení na míru potřebám a požadavkům zákazníka tak, aby se co nejlépe využily dostupné prostředky a ochránily dosavadní investice.

Profesionální jednání, respekt k zákazníkovi, ochrana důvěrných informací a plné nasazení ve prospěch zákazníka jsou pro nás samozřejmostí.

Společnost má sídlo v Č. Budějovicích s přímým zastoupením v Praze a Třebíči.

Nabízíme profesionální pohled a zkušenosti z více jak 15ti letého působení na technologických celcích v energetickém průmyslu.

Bezpečnost, a to nejen kybernetická je nikdy nekončící proces založený na lidech

content-image

Dohled

Nestačí vytvořit bezpečnostní politiku, nastavit pravidla provozu a užívání, zamknout je a zahodit klíč. Každý bezpečnostní systém proto potřebuje stálý dohled 24×7 po celý rok, pravidelnou práci s logy, bezodkladné vyzkoušení a co nejrychlejší aplikaci funkčních bezpečnostních oprav.

content-image

Implementace

Správná implementace představuje víc než jen pořízení zařízení, jejich montáž a připojení ke zdroji energie. Cílem správné implementace je zajištění 100% využití investic zákazníka za účelem ochrany jeho aktiv. Optimální nastavení bezpečnostních systémů s přihlédnutím k jejich výkonu a úrovni zabezpečení oproti zvýšeným nárokům na administrátory a koncové uživatele, provedené tak, aby co nejméně narušilo zavedené pracovní postupy, ale zároveň významně snížilo riziko jejich zneužití k útoku na zákazníkovy zdroje.

content-image
ico-bkg
Log & Event Management

Většina organizací si je vědoma významu vnitřní i vnější ochrany podnikových datových sítí, a proto tyto sítě vybavuje řadou bezpečnostních prvků. Tyto prvky jsou schopny své okolí informovat o své činnosti. Nicméně praxe ukazuje, že řada firem sice události zaznamenává, ale z praktických důvodů již tyto logy v reálném čase neanalyzuje.
Důvod k nasazení řešení, které umožní sběr logů a jejich analýzu v reálném čase, archivaci a případnou následnou post detailní analýzu. Cílem je být včas informován v přípravné fázi útoku, kdy probíhá průzkum a sběr informací o využívané infrastruktuře. Následná analýza pak zjistí, co a proč se stalo, a přijmout nápravná opatření.

ico-bkg
Servis

Při návrhu i implementaci řešení vždy doporučujeme takové postupy, které minimalizují dopad možných závad na provoz systémů zákazníků. Zároveň však doporučujeme využít našich služeb pro pravidelné profylaxe – kontroly jak vlastního nastavení systémů, tak funkčnosti všech jejich důležitých komponentů. Samozřejmostí je pak také zajištění výměny porouchaného zařízení nebo jeho části, případná reinstalace a rekonfigurace do původního stavu.

ico-bkg
Technologie

Oblast bezpečnosti informačních technologií se vyznačuje vysokou dynamikou rozvoje.
Spolupracujeme s předními výrobci bezpečnostních produktů tak, abychom pokryli veškeré prvky moderní bezpečnostní technické infrastruktury spolehlivými produkty stabilních firem, které v budoucnu umožní hladkou rozšiřitelnost systému a jeho rozvoj. Naším cílem je najít vždy optimální technické řešení vzhledem k potřebám zákazníka, čemuž napomáhá jak široké technologické portfolio naší společnosti, tak důraz na detailní znalost těchto technologií ze strany našich konzultantů.

Naše odborné konzultační služby.

    Připravit vhodné řešení pro zabezpečení informačních systémů nebývá jednoduché, ani když se jedná o novou, „na zelené louce“ právě vzniknuvší firmu. Naplánovat zvýšení již nevyhovující úrovně zabezpečení v organizaci, která se dlouhá léta živelně rozvíjela, fúzovala, dělila se na menší divize nebo naopak spojovala je do větších celků, tak, aby proběhlo s minimálním narušením běžného provozu organizace a skutečně pokrylo veškeré významné části jejího zabezpečení, to je úkol pro profesionály.

    Techsol s.r.o. poskytuje svým zákazníkům profesionální služby od auditu současného zabezpečení, přes analýzu rizik, pomoc s budováním bezpečnostní politiky organizace až po definování konkrétních systémových bezpečnostních pravidel jednotlivých zařízení chránících životně důležité zdroje organizace.

content-image

Jsme certifikovanými partnery společností: